Onze diensten

Riskineering biedt ondersteuning bij beslisproblemen waarbij onzekerheden en risico’s een rol spelen. Dit kan variëren van ondersteuning bij een eenmalige analyse tot het opzetten, implementeren en uitvoeren van een continue risicomanagementproces. De werkzaamheden zijn altijd gekoppeld aan de specifieke projectdoelstellingen (veelal uitgedrukt in tijd en geld) en afhankelijk van de fase waarin een project en/of programma zich bevindt.

Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden hanteren wij een sterk kwantitatieve insteek.

Ter verhoging van de kwaliteit van het eigen werk maakt Riskineering gebruik van verschillende tools en technieken. Zo wordt bij het kwantificeren van risico’s gebruik gemaakt van de “Combinatie van Expertmeningen”, bedoeld om de subjectiviteit van inschattingen te reduceren.

Om ook de eigen inzet zo efficiënt mogelijk te laten verlopen ontwikkelt Riskineering specifieke risicoanalyse- en risicomanagementtools. Deze versnellen en verbeteren het proces van registreren en analyseren als ook het verkrijgen van de gewenste (management)informatie. Hierbij moet onder meer worden gedacht aan het ontwikkelen van risicodatabases.

Riskineering is een deskundige en betrouwbare partner die opereert vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling. Het tijdig leveren van kwalitatief hoogwaardige producten staat bij ons hoog in het vaandel. Daarbij stellen wij ons zo flexibel als mogelijk op.

Op hoofdlijnen worden de volgende diensten aangeboden:

 • Risicoanalyses voor projecten en programma’s:
  • Kwantitatieve risicoanalyse waarbij met behulp van financiële en planningtechnische modellering de onzekerheid in en haalbaarheid van de kosten en doorlooptijd wordt bepaald;
  • Semi-kwantitatieve of kwalitatieve risicoanalyse gericht op de projectduur en -kosten, kwaliteit, veiligheid en omgevingsaspecten.
 • Ontwerp, implementatie en aansturing van risicomanagement voor projecten en programma’s:
  • Kwalitatief, semi-kwantitatief of kwantitatief ten behoeve van de beheersing van geld, tijd, kwaliteit en omgevingszaken waarbij aansluiting en integratie met andere bedrijfsprocessen wordt geborgd.
 • Het ontwikkelen van ondersteunende risicoanalyse- en risicomanagementtools zoals projectgerelateerde database- of spreadsheettoepassingen.
 • Het ontwikkelen van beslismodellen:
  • Beslisboomanalyses voor multi-beslisproblemen onder onzekerheid;
  • Faalkansanalyses voor systemen of constructies;
  • Foutenboomanalyses en probabilistisch ontwerpen.