Onze projecten

De werkzaamheden van Riskineering zijn primair gericht op projecten en programma’s in de bouwsector, met name GWW en B&U. Riskineering heeft ervaring opgedaan met projecten die qua omvang sterk variëren in kosten, doorlooptijd, bestuurlijke en technische complexiteit. Ook zijn wij bekend met diverse aanbestedingsprocedures en contractvormen, van bestek tot DBFM(O).

Bij onze werkzaamheden gaat de aandacht uit naar alle fases die een project doorloopt, van (prille) studie tot en met onderhoud. Meer specifiek is ervaring opgedaan in de:

 • Planstudiefase waarin het risicoprofiel mede bepalend is voor
  • de nader te onderzoeken alternatieven en/of varianten;
  • de keuze voor het te realiseren alternatief.
 • Voorbereiding van de uitvoering waarin
  • het risicoprofiel mede bepalend is in de keuze voor de contractvorm;
  • het contract, met bijbehorende contractrisico’s en risico allocatie, vorm krijgt.
 • Aanbestedingsfase waarbij aandacht is voor
  • de risico’s die van invloed zijn op de aanbesteding, mede i.r.t. aanbestedingsprocedure;
  • het beoordelen van biedingen op grond van risicoprofielen.
 • Uitvoeringsfase waarbij de opdrachtgever stuurt op de risicovolle onderdelen van het project.
 • Beheer en onderhoudsfase waarin het risicogestuurd onderhoudsprogramma centraal staat.