Onze projecten

De werkzaamheden van Riskineering zijn primair gericht op projecten en programma’s in de bouwsector, met name GWW en B&U. Riskineering heeft ervaring opgedaan met projecten die qua omvang sterk variëren in kosten, doorlooptijd, bestuurlijke en technische complexiteit. Ook zijn wij bekend met diverse aanbestedingsprocedures en contractvormen, van bestek tot DBFM(O).

Bij onze werkzaamheden gaat de aandacht uit naar alle fases die een project doorloopt, van (prille) studie tot en met onderhoud. Meer specifiek is ervaring opgedaan in de:

 • Planstudiefase waarin het risicoprofiel mede bepalend is voor
  • de nader te onderzoeken alternatieven en/of varianten;
  • de keuze voor het te realiseren alternatief.
 • Voorbereiding van de uitvoering waarin
  • het risicoprofiel mede bepalend is in de keuze voor de contractvorm;
  • het contract, met bijbehorende contractrisico’s en risico allocatie, vorm krijgt.
 • Aanbestedingsfase waarbij aandacht is voor
  • de risico’s die van invloed zijn op de aanbesteding, mede i.r.t. aanbestedingsprocedure;
  • het beoordelen van biedingen op grond van risicoprofielen.
 • Uitvoeringsfase waarbij de opdrachtgever stuurt op de risicovolle onderdelen van het project.
 • Beheer en onderhoudsfase waarin het risicogestuurd onderhoudsprogramma centraal staat.
ProjectOpdrachtgeverPeriode
ERTMSProRailApril 2021 – heden
OosterweelverbindingLantisJanuari 2020 – heden
Ongelijkvloerse kruising ZwolsestraatGemeente Den HaagNovember 2019 – heden
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)ProRailJanuari – maart 2021
RotterdamsebaanGemeente Den HaagMaart 2012 – december 2020
A28/A1 Knooppunt HoevelakenRijkswaterstaatMei – November 2020
ZuidasdokGemeente AmsterdamJuli 2014 – November 2020
UithoflijnProvincie UtrechtSeptember 2017 – Juli 2020
TrekfietstracéGemeente Den HaagJuni 2015 – Maart 2020
Linkeroever (Antwerpen)RinkoniênJanuari – februari 2019
Delft TopTechDelft Technical UniversityJuni 2008 – heden
Review ERTMS (planuitwerking)Ministerie van Infrastructuur en MilieuMei 2017 – april 2018
A28/A1 Knooppunt Hoevelaken (kwaliteitsslag risicomanagement)RijkswaterstaatJanuari 2015 – Oktober 2016
HSL-ZuidRijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en MilieuMei 2002 – December 2015
NeherkadeGemeente Den HaagMaart 2012 – December 2015
Zuidasdok – bouwfaseringRijkswaterstaatJanuari – februari 2015
Noord|ZuidlijnGemeente AmsterdamJuni 2009 – december 2014
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (Tweede Maasvlakte)Ministerie van Infrastructuur en MilieuSeptember 2005 – September 2014
A28/A1 Knooppunt Hoevelaken (collegiale toets)RijkswaterstaatNovember – december 2014
NSP ArnhemProRail / Ministerie van Infrastructuur en Milieu / Gemeente ArnhemJanuari – april 2014
ERTMS (verkenningenfase)Ministerie van Infrastructuur en MilieuNovember 2013 – Maart 2014
Spoorzone DelftProRailMei 2007 – december 2013
PHS – project Rijswijk – Delft zuid/SchiedamProRailNovember 2011 – december 2013
NSP (Nieuwe Sleutelprojecten) – grote stationsverbouwingenProRailJanuari – maart 2013
Hollandse BrugMinisterie van Infrastructuur en MilieuMei 2012
PMR/750haProvincie Zuid-HollandNovember 2008 – december 2012
BereikbaarheidsOffensief Randstad (BOR) – RegionetProRailDecember 2007 – oktober 2011
Sluizen Limburg (verlenging en renovatie)Redkon i.o.v. Besix NederlandMei 2011
Reconstructie N210Ballast Nedam InfraJuni 2008 – september 2011
Ruimte voor de RivierRijkswaterstaatApril 2007 – december 2009
Uniform risicodossier RijkswaterstaatRijkswaterstaatApril 2006 – december 2009
NSP BredaProRailJanuari – juli 2009
Programma HSL-ZuidProRailSeptember 2007 – juni 2009
Natura 2000RijkswaterstaatFebruari – maart 2009
EemshavenVan Hattum en BlankevoortJanuari – maart 2009
BRABO IDenysJanuari – maart 2009
Revitalisering Zeehavengebied DordrechtGemeente DordrechtJanuari – april 2009
Overkapping station HolendrechtProRailJanuari – februari 2009
Relocation of Port of Port of Spain (Trinidad en Tobago)Blue Pelican Associates BV / RMG Consult BVJuli – december 2008
Station Groningen-EuropaparkProRailNovember – December 2008
Station Emmen-ZuidProRailOktober – december 2008
Kempense Noord-Zuid verbindingDenys – Van Roey – RazenbergOktober – november 2008
OV-SAALMinisterie van Verkeer en WaterstaatJuli – november 2008
Brandts Buijsstraat DordrechtGemeente DordrechtJuli – september 2008
Risnet – Begrippenlijst risicomanagementRisnetJuni 2008
ZuidasMinisterie van Verkeer en WaterstaatOktober 2007 – juni 2008
Onderhoud wegendistricten Oost (ON-2535)Ballast NedamApril 2008
Internationale tender baggerprojectDEME – Dredging InternationalNovember 2007 – februari 2008
Spoorzone DelftGemeente DelftJuni 2007
Zeeverkeerscentrale WaddenzeeRijkswaterstaatMaart 2007
Haags Startstation ErasmuslijnGemeente Den HaagOktober 2006 – februari 2007
RISNET cursus risicoanalyse en risicomanagement voor de GWW-sectorKennisnetwerk Risicomanagement RISNETJanuari 2005 – december 2006
RISNET (IRIS)Kennisnetwerk Risicomanagement RISNETJanuari 2005 – december 2006
Probabilistische kentallen conserverings-werkzaamheden bovenzijde brug, sluizen en waterkeringenRijkswaterstaatApril – oktober 2006
ZuiderzeelijnMinisterie van Verkeer en WaterstaatOktober 2005 – oktober 2006
RISNET cursus risico-analyse voor de B&U-sectorKennisnetwerk Risicomanagement RISNETOktober 2005 – oktober 2006
Oosterweelverbinding (DBFM-contract)THV NoriantApril – mei 2006
Leidsche Rijntunnel A2De Bouwcombinatie A2 (BOA2)April – mei 2006
KosmosRijkswaterstaatMaart – mei 2006
HSL-Zuid (Projectbureaus Zuid Holland-Zuid en -Midden)RijkswaterstaatJanuari 2001 – december 2005
RandstadRailStadsgewest HaaglandenJuli 2005 – oktober 2005
Probabilistische kentallen conserverings-werkzaamheden onderzijde brugRijkswaterstaatMaart – oktober 2005
Workshops kwantitatieve risicoanalyseTwynstra Gudde2003 en 2005
RandstadRailGemeente Den HaagMei – augustus 2005
Project Mainport RotterdamMinisterie van Verkeer en WaterstaatApril – juli 2005
RISNET checklist-tool voor de GWW-sectorKennisnetwerk Risicomanagement RISNETJuni – oktober 2004
Vispassages Amerongen en HagesteinHydronamic B.V.Juli – augustus 2003
Westerschelde Container TerminalZeeland SeaportsJanuari 2001 – juli 2003
Onzekerheidsanalyse ‘Environmental Monitoring System’ van Boskalis (haven van Gothenburg)Hydronamic B.V.Oktober 2002 – mei 2003
Cursus Post Academisch OnderwijsPAO DelftApril 2003
Risicodatabase ClarcClarc riskmanagement services b.v.Januari – augustus 2003

Neem contact met ons op voor de meest actuele projectenlijst: info@riskineering.nl